ROJANA CSR

ตัวแทนบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และคณะได้ร่วมมอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด" ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-26 ธันวาคม 2564
และในปีนี้การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการ ครบรอบ 30 ปี ของการได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์กรยูเนสโก เมื่อปี พศ.2534
 
ทางบริษัทฯยังมีโครงการช่วยเหลือสังคมอีกหลายโครงการ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
Facebook page: Rojana